De kloof 2

Allochtone scholieren in Nederland presteren slechter dan autochtone scholieren. Volgens OESO-directeur Andreas Schleicher ligt dat onder meer aan lage verwachtingen over allochtonen en hun schoolprestaties (W&O 9 september). Hoewel ik het gelijk of ongelijk van Schleicher niet kan aantonen, heeft ons bureau TransCity wel veel indicaties die zijn bewering zouden kunnen ondersteunen. Voor verschillende opdrachtgevers voeren wij geregeld groepsgesprekken met jongeren van onder meer Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse afkomst. Daarbij gaat het ook over zaken als loyaliteit, identiteit, discriminatie en opleiding. Hierna volgen ter illustratie drie van de vele uitspraken die wij recentelijk hebben opgetekend:

`Ik wil gewoon gelijk behandeld worden. Toen ik naar school ging moest ik eigenlijk naar niveau 4 maar ze hadden mij op een lager niveau gezet want niveau 4 zat vol. Een maand later was er plaats op niveau 4 dus ik kon doorstromen naar niveau 4. Maar toen zei een vrouw tegen mij ik heb gehoord van meneer Luijksen dat je naar niveau 4 gaat maar ik vind dat eigenlijk geen goed idee. Dat deed mij veel pijn. Hoe weet zij wat mijn mogelijkheden zijn, wat ik kan of wat ik niet kan. Toen ze dat zei deed het mij pijn want ze zag mijn uiterlijk en ze zag hoe ik Nederlands spreek maar ik kan het goed lezen. Daar moet ze overheen stappen. Ze moeten de persoon een kans geven.` (Meisje van Turkse afkomst)

`Ik vind dat ze zo dom zijn, als je hogere cijfers scoort denken ze hoe komt dat nu, je bent Antilliaans. Ze kunnen op school niet accepteren dat een Antilliaans meisje betere cijfers heeft dan de Nederlanders. Ze kijken je met grote ogen aan, dat kan niet.`

`Heb je een HBO-opleiding, zoek je naar werk, zeggen ze dat ze wel iets in de schoonmaak voor je hebben.`(Jonge vrouw van Marokkaanse afkomst)