Het nieuws van zaterdag 9 september 2006

Fruitsappen en Alzheimer

Het artikel van Bart Meijer van Putten (`Fruitsappen helpen tegen Alzheimer`, NRC Handelsblad Wetenschapspagina, 31 augustus) naar aanleiding van een studie hierover gepubliceerd in het American Journal of Medicine bevat feitelijke onjuistheden. Uit de studie blijkt dat frequente inname van groenten- en fruitsappen een zekere mate van bescherming tegen ontwikkeling van de ziekte van Alzheimer geeft en dat dit niet toegeschreven kan worden aan de bekende antioxidanten (Vit C, vit E, en betacaroteen). Dit bevestigt de resultaten van eerdere studies. De auteurs van het geciteerde artikel vermoeden dat andere stoffen uit groenten- en fruitsappen met antioxidantwerking (zoals polyfenolen) voor het gunstige effect zorgen. Zij hebben dit echter niet onderzocht en weten dus niet of de lage Alzheimer score inderdaad het gevolg is van hoge polyfenolinname zoals Meijer van Putten beweert. Dat groenten- en fruitsappen positief werken is wel duidelijk aangetoond, maar niet hoe dat komt. Doordat Meijer van Putten de resultaten van deze studie in isolatie van de bredere context weergeeft roept het artikel veel vragen op. Om welke groenten- en fruitsappen gaat het Zijn sappen gezonder dan verse groenten en fruit? Zijn industrieel bereide sappen gezonder dan thuisbereide sappen omdat in de eerste meer polyfenolen zouden zitten? Zonder ook op deze belangrijke vragen in te gaan heeft het stuk voor de lezers die gezond willen leven en eten weinig waarde. Het schept slechts meer verwarring bij de toch al lastige gezond/ongezond keuzes die we elke dag moeten maken.