Rouvoet op tv

Hij zal zelf weten niet waaraan hij het te danken heeft, maar André Rouvoet is ‘hot’. De partijleider van de ChristenUnie doet het goed in de televisiedemocratie. Hij oogt op een knullige manier integer, als iemand die te lang bij zijn moeder heeft gewoond om in het harde leven op straat te hebben geleerd dat je de ander een oor moet aannaaien voordat hij dat bij jou doet.

Hij is intelligent. Iedereen weet dat je intelligentie beter kunt verbergen als je geen heis voor je kanis wilt krijgen, behalve hij. Op het keurige dorpsschooltje waar hij heeft schoolgegaan, was de jeugd onbekend met heisen voor kanissen. Daarom kijkt hij ook zo opgewekt. Voor hem is de wereld een dorp en zijn mondiale problemen als nozems op de brink. Deze onwaarschijnlijke combinatie van naïviteit en scherpzinnigheid komt heel authentiek over, vertederend bijna.

Ik hoor het steeds vaker. Mensen gaan op hem stemmen. Vooral progressieve intellectuelen raken steeds meer van hem gecharmeerd. Rouvoets groeiende populariteit bij de intelligentsia is een flagrante demonstratie van de werking van de televisiedemocratie, waarbij het imago van de persoon alles is en zijn standpunten niets, want geen weldenkend mens dat zijn standpunten kent, zou ook maar overwegen op hem te stemmen.

Al in de eerste alinea van het verkiezingsprogramma stelt de ChristenUnie vast dat jongeren schade lijden door „overmatige aandacht voor seks.” Er wordt gepleit voor een verbod op prostitutie, sluiting van de casino’s en verhoging van de accijnzen op alcohol. Abortus en euthanasie zijn uiteraard ook taboe. Vrouwen die ongewenst zwanger zijn, bijvoorbeeld door een verkrachting, moet gewezen worden op de mogelijkheden van adoptie. Weeshuizen zijn een goed alternatief. Uiteraard hebben de kerken hierbij een centrale rol te vervullen.

Het is het programma van een partij die gelooft dat alle problemen kunnen worden opgelost door ze te verbieden. Nederland moet weer een dorp worden, hard werken, bidden en vroeg naar bed. En daar hebben we Europa niet bij nodig.

Ilja Leonard Pfeijffer

Dichter en romancier.