Rotterdamse moskeeën gaan samenwerken met basisscholen

De gemeente Rotterdam gaat moskeeën helpen om het islam- en taalonderwijs in de moskee te verbeteren. Moskeeën kunnen meer samenwerken met het basisonderwijs, bijvoorbeeld om leerkrachten bij te scholen, faciliteiten te gebruiken en ouders te informeren.

Dit is vanochtend bekendgemaakt bij de presentatie van een onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut naar het onderwijs in drie Rotterdamse moskeeën. Aanleiding voor het onderzoek was een incident van twee jaar geleden in de Othman moskee in de deelgemeente Kralingen-Crooswijk, waarbij een kind door een onderwijzer was geslagen. Na een eerste onderzoek naar die moskee, zijn nu nog twee moskeeën onderzocht: de Turkse Ayasofya moskee in Delfshaven en de Marokkaanse Al Wahda moskee in Charlois. Deze selectie is vrij willekeurig: anderen wilden niet meewerken.

Van misstanden is geen sprake, concludeert het Verwey-Jonker Instituut. De harde discipline van twintig jaar geleden heeft plaats gemaakt voor een kindvriendelijke aanpak zonder slaag. Inhoudelijk zijn de lessen – vier tot zes uur in het weekend, voor kinderen van zes tot dertien – gericht op het versterken van de islamitische identiteit. In de Marokkaanse moskeeën speelt onderwijs in het Arabisch een grote rol. Door het bijbrengen van fatsoensnormen denken de moskeeën een brug te slaan naar de Nederlandse samenleving. Aandacht voor het wonen in een seculier land is er niet. Het lesmateriaal is uitsluitend in het Arabisch of Turks.

Volgens de onderzoekers moeten de moskeeën gaan samenwerken met andere onderwijs- en jeugdinstellingen in de wijk. In het lesmateriaal zou meer aandacht voor Nederland moeten komen, en de leerkrachten zouden moeten worden bijgeschoold.

Zowel wethouder Kaya (Participatie, GroenLinks) als de verenigde moskeebesturen reageerden enthousiast op de aanbevelingen. Dat de drie onderzochte moskeeën bereid zijn om hun lesactiviteiten aan te passen, wordt door hen als zeer positief ervaren.