Rotterdam gaat moskeeën helpen bij onderwijs

Rotterdam, 8 sept. De gemeente Rotterdam gaat moskeeën helpen om het pedagogisch klimaat van onderwijs in de moskee te verbeteren. In de lessen moet meer aandacht komen voor de positie van moslims in Nederland en meer gebruik worden gemaakt van Nederlands als hulptaal.

Pagina 2