Onder ambtenaren weinig klokkenluiders

Rotterdam. Ambtenaren maken niet of nauwelijks gebruik van de klokkenluidersregeling. Sinds de invoering van die regeling zijn er 260 klachten binnengekomen. Dat bleek gisteren uit een onderzoek van de NOS onder ministeries, provincies, waterschappen en gemeenten. De gemeente Rotterdam stimuleert ambtenaren om misstanden aan het licht te brengen. Uit die regio kwamen honderd van de 260 meldingen. Sinds 2003 zijn overheden verplicht serieus onderzoek te doen naar interne misstanden die door ambtenaren worden gemeld. Angst voor persoonlijke gevolgen is er waarschijnlijk de oorzaak van dat het overheidspersoneel terughoudend is met een beroep op de regeling. Voor het onderzoek werden alle overheidsorganisaties aangeschreven.