Nieuwe voorzitter schaatsbond komt uit bedrijfsleven

Hoogland, 8 sept. De bondsraad van de KNSB heeft Carel Paauwe (66) voorgedragen als voorzitter van de schaatsbond. Tot aan zijn pensionering in 2001 was hij lid van de raad van bestuur van TPG. Paauwe, over wie het bondscongres dit najaar stemt, volgt Jacob Reitsma op, die vijf jaar voorzitter was van de bond. Plaatsvervangend hoofdofficier van justitie Albert Hazelhoff zal, als het congres daar mee instemt secretaris worden, terwijl oud-kunstrijdster Joan Haanappel en oud-bondscoach Tjaart Kloosterboer algemeen bestuurslid worden. Peter van de Burgt (penningmeester), Christine Aaftink en Heinze Bakker (beiden algemeen bestuurslid) zijn herkiesbaar.