Joost Presserpop, initiator van Het Grijsrood Gespikkelde Boekje

vrijdag 8 september

Irste xemplaar fan hed boekje ophalen bij du uitgevur

Panne-un-koekun eetun met mein uitgevur om verscheinen te fierun

Persburicht verschturen

Folukskrant, En-er-see en O.S. bell-un om tu lobbbyun vooor samenwerkin-g

Hoop-sen dat ieder1 meinn spealling oferneemd want duidelijkker en makkkelijkkker

Naadenkun overr alterna-tief voor decimaal stelsul