Commissie betrekt europarlement deels bij verdrag met VS

STRAATSBURG. Het Europees Parlement wordt gedeeltelijk geïnformeerd over het nieuwe verdrag dat de Europese Unie met de Verenigde Staten wil sluiten over het verstrekken van persoonlijke gegevens van vliegtuigpassagiers die naar de VS willen reizen. Dat heeft commissaris Frattini (justitie) gisteren gezegd in het Europees Parlement. In een gisteren met grote meerderheid aangenomen resolutie vraagt het Parlement om een waarnemersstatus bij de onderhandelingen. Dit is echter een zaak voor de afzonderlijke lidstaten van de Unie om over te beslissen. Een aantal landen is tegen. Als er in 2007 over een nieuw verdrag met de Verenigde Staten moet worden onderhandeld, wil het Europees Parlement hier volledige medezeggenschap over krijgen. Frattini heeft hiertegen geen bezwaren, maar is afhankelijk van de lidstaten. Het sluiten van een verdrag over persoonsgegevens is op dit moment voorbehouden aan de landen van de Unie. Frattini zou dit graag willen onderbrengen bij het gemeenschapsrecht van de Unie, waardoor ook het Europees Parlement er volledig bij betrokken wordt. Maar dan moeten alle 25 lidstaten van de Unie eerst akkoord gaan met het afstaan van hun bevoegdheden aan de Unie. Een nieuwe overeenkomst met de VS is noodzakelijk omdat het hof van Justitie in Luxemburg het oude verdrag met ingang van 30 september nietig verklaarde.