Blauwtong gemeld in Friesland

Rotterdam, 8 sept. De blauwtongziekte is opgedoken in Friesland. Het virus is vastgesteld bij twee dieren op een exportverzamelcentrum bij Leeuwarden. De dieren zijn niet afkomstig uit Zuid-Limburg, waar de ziekte half augustus voor het eerst voorkwam. Er is onmiddellijk een nieuw regime voor blauwtong ingesteld. Heel Nederland valt nu onder een zogenoemd beperkingsgebied.