Bedrijf krijgt straks maar twee inspecteurs op bezoek

De Voedsel- en Waren Autoriteit gaat vanaf volgend jaar bij het bezoeken van horecagelegenheden ook de inspectietaken van de Arbeidsinspectie uitvoeren.

Dat is een van de maatregelen die het kabinet neemt om de ‘overlast’ te verminderen die het bedrijfsleven ondervindt van inspectiediensten.

Minister Nicolaï (Bestuurlijke Vernieuwing, VVD) heeft de ministerraad vanochtend een reeks voorstellen voorgelegd die de ‘toezichtlasten’ met een kwart moeten verminderen. Staatssecretaris Van Gennip (Economische Zaken, CDA) is mede-initiatiefnemer. De overige bewindslieden kunnen zich vinden in de plannen.

De Tweede Kamer heeft het kabinet in een motie van VVD’er Aptroot gevraagd om alle inspectie- en controlediensten voor het bedrijfsleven samen te voegen. Nicolaï denkt dat zo’n fusie niet nodig is als de inspectiediensten gedwongen worden om verregaand samen te werken.

Volgens de nieuwe regels mogen ondernemers niet meer dan twee inspecteurs per jaar over de vloer krijgen. Ook komt er voor elke bedrijfssector één loket waar ondernemers terechtkunnen met vragen over alle inspectiediensten.

De horeca, de ziekenhuizen en de landbouw profiteren hier als eerste van. Vanaf 1 januari volgend jaar moeten inspectiediensten in deze sector voldoen aan de nieuwe regels. In de loop van 2007 volgen ook andere sectoren, zoals Schiphol, de vleesverwerkende industrie, het wegtransport, de recreatiesector, de metaal en de kinderopvang.

Nicolaï en Van Gennip willen dat lagere overheden, zoals gemeenten, provincies en waterschappen, eveneens afspraken maken om hun inspectiediensten te laten samenwerken.

De bewindslieden willen ook bewerkstelligen dat er een cultuurverandering bij de inspectiediensten plaatsheeft, omdat veel klachten van ondernemers gaan over de houding van inspecteurs bij controles.

Het kabinet heeft in samenwerking met VNO-NCW, MKB-Nederland en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een werkgroep opgericht die toeziet op uitvoering van de plannen.