35 Estafette 36 Harmen Wind

Van Harmen Wind (Leeuwarden 1945) verschenen sinds 1989 zes dichtbundels (de laatste, Aardewerk, in 2006) en twee romans (de laatste, Meesterschap, in 2005) bij De Arbeiderspers. Daarnaast schrijft hij in zijn moedertaal, het Fries, als dichter en romancier, poëzierecensent bij de Leeuwarder Courant en medewerker aan De Moanne.

Harmen Wind nodigt uit Willem Jan Otten: „Een kernthema in het werk van Otten is de verkenning van de grens tussen leven en dood, met het doel tot leven te wekken. Aanvankelijk zocht hij het in de taal – in afgemeten regels, en ervoer zichzelf als ‘vuist met niets/dan wat hij balt erin’. (Ik zoek het hier, 1980). Intussen is er iets veranderd: ‘Zo ik u nu tot lezen wek, u bent de meester. U verwekt.’ (Neuriënde mensen, 2000) Dat intrigeert mij: een dichter die de scheppingsdaad toeschrijft aan de lezer.”

Dit is deel 36 van de gedichtenestafette. Elke week publiceert een dichter een nieuw gedicht en nodigt, met een korte motivatie, een collega uit voor de week erna.