Wijn schaadt duurzame energie

Het plotseling stopzetten door minister Wijn (Economische Zaken) van de MEP-subsidies (Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie) schaadt ontwikkelaars van duurzame systemen om elektriciteit op te wekken. Het gevolg is dat een streep gaat door veel projecten, de gemaakte kosten en afgesloten contracten ten spijt. Het gaat om bedragen van tienduizend tot honderdduizend euro.

Volgens Wijn gaat Nederland de doelstelling van 9 procent duurzaam opgewekte elektriciteit in 2009 halen en is daarom een stop op subsidies gerechtvaardigd. De beslissing van Wijn zal echter jarenlang invloed hebben op de investeringsbereidheid van ondernemingen in duurzame-energie-opwekking. Investeerders zullen zich in het vervolg drie of vier keer bedenken voor ze weer initiatieven nemen. Juist nu er een structurele en wereldwijde energieschaarste heerst, laat de Nederlandse overheid zien dat ze geen ernst wil maken met de ontwikkeling van een duurzame-energievoorziening.

Ik roep Wijn en het kabinet op terug te komen op het besluit. Voorkom dat Nederland voor zijn energievoorziening nog sterker afhankelijk wordt van het Midden-Oosten en Rusland.

Een andere optie is nog eens de gevolgen van de beslissing te overwegen en op basis daarvan het besluit aan te passen. Wijn zou een overgangsregeling kunnen ontwikkelen voor partijen die aantoonbaar een begin gemaakt hebben met de realisatie van een systeem voor duurzame-elektriciteitsopwekking. Deze partijen hebben hun keuzes gebaseerd op de beschikbaarheid van de MEP-subsidie, onder andere omdat Economische Zaken in het Energierapport 2005 ‘Nu voor Later’ heeft toegezegd dat ‘de MEP blijvend zal worden ingezet om de doelstelling van 9 procent duurzame elektriciteit in 2010 te halen.

Vervolgens adviseer ik de MEP-subsidie desnoods in afgeslankte vorm te handhaven om systemen te ondersteunen die voldoen aan een bepaalde gemeten milieu- of duurzaamheidsprestatie. De subsidie helpt dan de markt om systemen met een hogere milieukwaliteit te ontwikkelen. Daarvan profiteert zowel de economie als het milieu.

Ir. Gert Harm ten Bolscher is vestigingsmanager DWA installatie- en energieadvies.

    • Gert Harm ten Bolscher