Van Geel: nog geen oplossing voor asbestschip Otapan

Den Haag, 31 aug. Staatssecretaris Van Geel (VROM, CDA) weet niet wat er met het asbestschip Otapan moet gebeuren, nu Turkije heeft geweigerd het schip door een werf aldaar te laten slopen. Dat heeft hij gisteravond gezegd in de Tweede Kamer, waar een spoeddebat over de kwestie werd gehouden. Nederland zal ”nimmer toestaan”, aldus Van Geel, dat het schip elders onder erbarmelijke omstandigheden zal worden gesloopt. Maar dat betekent niet dat het schip vanzelfsprekend voor sloop naar Nederland terugkeert. Het Mexicaanse bedrijf dat het schip heeft verkocht aan de Turkse werf, is volgens Van Geel ”formeel verantwoordelijk” voor de foutieve opgave van het aantal kilo`s asbest in het schip, en niet zijn ministerie, dat de gegevens alleen steekproefsgewijs toetst. Het schip bevat 54 ton asbesthoudend materiaal en niet slechts 1 ton, zoals de exportvergunning vermeldt. Deze fout was voor Turkije aanleiding om het schip te weigeren.