Staat moet zich niet mengen in telecommarkt

In NRC Handelsblad van 16 augustus voert de heer Van Etten een ongeloofwaardig betoog over de toekomst van informatie- en telecommunicatienetwerken.

Hij doet voorkomen dat de huidige infrastructuur niet voldoet aan de behoeften van consumenten en bedrijfsleven. Daarom wordt bepleit dat de overheid moet werken aan extra netwerkcapaciteit, door het aanleggen van een eigen glasvezelnetwerk. Een idee dat gedoemd is te mislukken.

Op de huidige markt is sprake van grote overcapaciteit en er bestaat weinig vraag naar een vergroting van het huidige dienstenpakket.

Het artikel bepleit dat de overheid moet werken aan extra netwerkcapaciteit, door een eigen glasvezelnetwerk aan te leggen.

Dit zal resulteren in een fiasco voor de Nederlandse schatkist. Te denken valt aan de situatie rond de Betuwelijn.

Het rijk moet lering trekken uit dit debacle, door in beginsel dergelijke projecten te toetsen op toekomstige rendementsverwachtingen. Wanneer dit wordt nagelaten, ontstaat opnieuw een situatie waarin de overheid tot miljarden euro`s verliest met een prestigeproject.

Overigens wordt volledig voorbijgegaan aan het feit dat technisch gezien het Nederlandse telecommunicatienetwerk zich in Europese context al op een hoog niveau bevindt. De staat dient zich niet te mengen in een volgens vrijemarktprincipes goed functionerende telecommunicatiemarkt.

Terecht besloot eurocommissaris Kroes recent het aanleggen van glasvezelnetwerken door gemeenten en overheden te verbieden.

    • D. Cloetingh Utrecht