SP is niet meer heel erg tegen de NAVO

De SP accepteert het Nederlandse lidmaatschap van de NAVO. Hoewel de verdragsorganisatie een „wereldwijde, agressief opererende interventiemacht” is, mogen Nederlandse militairen onder strikte voorwaarden deelnemen aan internationale missies.

Dat staat in het concept-verkiezingsprogramma van de SP, dat vandaag gepresenteerd zou worden. Tot nu toe was de socialistische partij altijd tegenstander van de NAVO geweest. In het nieuwe programma accepteert de SP het Nederlandse lidmaatschap als een „politiek feit”, zo zei de voorzitter van de programmacommissie, Kamerlid Harry van Bommel, vanochtend op Business News Radio.

Hetzelfde geldt voor deelname aan vredesmissies, al wil de SP die alleen goedkeuren als die de toestemming hebben van de Verenigde Naties. De bevolking moet zich bovendien gaan uitspreken over de rol van Nederland in internationale veiligheidsoperaties. De NAVO moet zich van de SP meer richten op het handhaven van vrede. De VN moeten meer hun best doen om armoede te ebstrijden. De SP pleit ook voor een „harde aanpak van het terrorisme”. Inlichtingendiensten uit verschillende landen moeten nauwer gaan samenwerken. Maar vooral moeten „voedingsbodems” voor terrorisme, zoals armoede en analfabetisme, worden aangepakt. Interventieoperaties, zoals die in Irak en Afghanistan, mag Nederland overigens nooit steunen, vindt de SP.

De SP heeft nu acht zetels in de Tweede Kamer, maar kan dat aantal volgens opiniepeilingen verdubbelen. De lijsttrekker moet officieel nog gekozen worden, maar vast staat dat fractievoorzitter Jan Marijnissen dat opnieuw zal worden.

De SP wil dat de AOW „weer welvaartsvast” wordt. De partij wil geen fiscalisering van de AOW, zoals de PvdA wil, maar wil de fiscale ouderenkorting verhogen. „Zo gaan ouderen met alleen AOW en een klein aanvullend pensioen er extra op vooruit”, aldus het programma.

De SP vindt dat de Nederlandse welvaart ongelijk verdeeld is. Bovendien moet „de forse kritiek van de burgers op de wijze waarop momenteel inhoud wordt gegeven aan de democratie” gezien worden als „een waarschuwing”. De partij wil daarom dat de Tweede Kamer voortaan de kabinetsformateur kiest.