PvdA: rijke babyboomers betalen AOW

De PvdA heeft haar voornemen om gepensioneerden te laten bijdragen aan de AOW, afgezwakt. Ook is de voorgestelde beperking van de aftrekbaarheid van de pensioenpremies van de baan.

In het ontwerpverkiezingsprogramma dat dit weekeinde wordt gepresenteerd, wil de PvdA de fiscalisering van de AOW in 2011 invoeren. Dat jaar moet een belastingheffing van 0,6 procent over aanvullende pensioenen boven 15.000 euro van kracht worden. Het percentage wordt jaarlijks verhoogd, tot 2,4 procent in 2014.

De heffing geldt wat de PvdA betreft voor gepensioneerden die zijn geboren na 1946. „De babyboom-generatie gaat betalen”, zegt Ferd Crone, financieel woordvoerder van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer. De na-oorlogse generatie heeft volgens Crone een goed aanvullend pensioen kunnen opbouwen, naast de AOW.

Met deze aanpassingen komt de PvdA tegemoet aan kritiek van binnen en buiten de partij op eerdere voorstellen om de AOW te ‘fiscaliseren’. Het begrip fiscalisering (betaling van de AOW uit belastingheffing in plaats van premieheffing, waarvan gepensioneerden nu zijn gevrijwaard) is vervangen door ‘jaarlijks stapsgewijs toenemende extra bijdrage naar draagkracht’.

PvdA-leider Bos had eerder aangekondigd dat alle ‘rijke gepensioneerden’ moesten meebetalen aan de AOW. Hieronder verstond hij gepensioneerden met een aanvullend pensioen vanaf 10.000 euro. Volgens de PvdA betekent de aanpassing dat mensen vanaf een modaal bruto inkomen een extra bijdrage moeten betalen.

CDA-fractievoorzitter Verhagen zegt dat er „ondanks de gladde verkooppraatjes en het gegoochel met cijfers in de kern niks is veranderd.” Verhagen zegt dat volgens Bos 80 procent van de ouderen rijk is en moet gaan meebetalen. Verhagen: „De VVD liet vorige week terecht haar plannen varen om in te grijpen in de AOW. Ik roep de PvdA op de plannen niet alleen uit te stellen maar er helemaal vanaf zien en het plan in de papierbak gooien.” In een reactie laat VVD-leider Rutte weten dat Bos „aan het schuiven” is om zijn eigen achterban tevreden te stellen. Ouderen moeten dus nog steeds meebetalen bij de PvdA, maar nu pas vanaf 2011, benadrukt Rutte.

GroenLinks-leider Halsema betreurt het dat de PvdA het fiscaliseringsplan heeft afgezwakt. Door ouderen pas in de toekomst beperkt te laten meebetalen aan de AOW legt de PvdA de rekening van de vergrijzing bij de jongere generatie. „Bij Bos zijn nu ook de jongeren de klos”, aldus Halsema. GroenLinks houdt vast aan een fiscalisering van de AOW.

Voorts stelt de PvdA voor om de kosten van de kinderopvang te verlagen, de werkgeverslasten voor de loonkosten rond het wettelijk minimum te verlagen, gesubsidieerde banen te bevorderen, een werkbonus in te voeren en de belemmeringen op langer doorwerken weg te nemen. De PvdA houdt vast aan de pensioenleeftijd van 65 jaar en wil de AOW welvaartsvast houden door de koppeling aan de lonen te garanderen.

Rectificatie / Gerectificeerd

Het artikel PvdA: rijke babyboomers betalen AOW (31 augustus, pagina 3) vermeldt dat de PvdA de AOW-uitkering wil belasten bij gepensioneerden geboren na 1946 . De heffing raakt ook mensen die zijn geboren in 1946.