Magneetveld laat olie beter vloeien

Een magnetisch of elektrisch veld kan ruwe olie tijdelijk vloeibaarder maken waardoor ze makkelijker door pijpleidingen stroomt. Dat hebben de fysici Rongjia Tao en Xiaojun Xu van Temple University in Philadelphia aangetoond in een experiment waarover ze op 20 september publiceren in het wetenschappelijke blad Energy & Fuels.

Volgens Tao en Xu is hun methode met name van belang voor het transport van ruwe olie door pijpleidingen op de bodem van de zee. De temperatuur is daar stabiel, maar laag. Daardoor wordt de olie stroperig en stroomt zij moeilijk. Opwarmen van de olie is op de zeebodem veel lastiger dan aan het aardoppervlak. Olie verdunnen is ook omslachtig. De auteurs tonen aan dat een elektrische of magnetische puls de stroperigheid van zware ruwe olie met een hoog gehalte aan lange ingewikkelde koolwaterstofmoleculen (cycloalkanen) enkele uren kan verlagen, voor olie met een hoog gehalte aan korte eenvoudige koolwaterstofketens (paraffinen) werkt een elektrisch veld het beste. De zwaardere olie met veel cycloalkanen wordt algemeen gewonnen in de VS en Canada, olie met een hoger halte aan paraffinen komt doorgaans uit het Midden-Oosten.

Als verklaring voor de hogere vloeibaarheid dragen Tao en Xu de mogelijkheid aan dat een magnetisch of elektrisch veld ervoor zorgt dat oliedeeltjes tijdelijk samenklonteren tot grotere clusters. Een vloeistof waarin veel deeltjes zijn opgelost is doorgaans stroperiger dan een vloeistof waarin eenzelfde hoeveelheid aanwezig is in de vorm van grote deeltjes.

Door toepassing gedurende 50 seconden van een magnetisch veld met een sterkte van 1,33 Tesla bleek het mogelijk de stroperigheid van olie op paraffinebasis met 15 procent te verlagen. Dat gebeurde bij een temperatuur van 10 graden Celsius. Na enkele uren was het effect uitgewerkt. Volgens de auteurs is dat lang genoeg om het gewenste veld uit te oefenen op ruwe olie die met een snelheid van circa vijf kilometer per uur stroomt door pijpleidingen op de zeebodem. Daartoe zouden op deze pijpleidingen magneten moeten worden aangebracht op regelmatige afstanden van elkaar. Hoe elektrische velden in de pijpleidingen kunnen worden opgewekt leggen de auteurs niet uit.