Lastig kind moet langer in gewone klas

Rotterdam. De groei van het aantal leerlingen dat naar het speciaal onderwijs gaat, moet worden beperkt. Dat schrijft minister Van der Hoeven (Onderwijs, CDA) deze week aan de Tweede Kamer. Ze wil dat er meer leerlingen naar gewone scholen gaan. Het aantal leerlingen dat naar het speciaal onderwijs gaat is sinds 2000 met meer dan 30 procent gestegen tot bijna zestigduizend. Leerlingen gaan naar het speciaal onderwijs als ze visueel gehandicapt, doof, verstandelijk of lichamelijk gehandicapt zijn, of gedragsproblemen hebben. Vooral de gang van die laatste groep naar het speciaal onderwijs moet volgens de minister minder worden.