KNVB wil sneller clubs schorsen bij wangedrag

De KNVB gaat in het hele land een lik-op-stukbeleid voeren om wangedrag op de voetbalvelden tegen te gaan. Elftallen en zelfs complete verenigingen kunnen bij structurele problemen door het districtsbestuur uit de competitie worden gehaald.

Vorig seizoen experimenteerde de voetbalbond al in enkele delen van het land met het harde beleid. „De reglementen zijn nu zodanig aangepast dat we altijd direct kunnen optreden als het nodig is”, verklaarde gisteren Ruud Bruijnis, directeur van de amateurafdeling van de KNVB, tijdens een persbijeenkomst in district Oost. „Het districtsbestuur heeft nu ruimere bevoegdheden gekregen.”

Gisteren maakte de KNVB bekend dat het aantal gestaakte wedstrijden in het afgelopen seizoen flink is teruggelopen, maar dat het aantal keren dat een scheids- of grensrechter werd gemolesteerd licht is gestegen.

In 2.008 gevallen moest een wedstrijd voortijdig door de scheidsrechter worden beëindigd omdat wangedrag van spelers of toeschouwers verder spelen onmogelijk maakte. In het seizoen 2004/2005 lag het aantal gestaakte wedstrijden 18 procent hoger. Verder werd vorig jaar 215 maal melding gemaakt van geweld tegen een scheidsrechter of bijvoorbeeld een waarnemer. Een jaar eerder gebeurde dat 205 keer.

„Als je de cijfers over meer jaren vergelijkt, zie je een flinke teruggang. In 1999/2000 werden nog 287 molestaties gemeld en nu ligt ook het aantal leden 7 procent hoger. Het gaat iets beter, maar vrolijk word je er niet van.”

Twee jaar geleden kondigde de KNVB aan om de clubs die vaker voor problemen zorgen in kaart te brengen en actief bij te staan. „Die indeling is gereed en wij zullen de komende twee tot drie jaar zo’n 250 clubs intensief gaan begeleiden. In sommige steden zijn we daarmee al actief. Elders beginnen we daarmee op korte termijn”, aldus Bruijnis.

Volgens de bond begint ook de publiekscampagne ‘wat doe jij om voetbal leuk te houden?’ zijn vruchten af te werpen. „Daar zijn we vorig jaar heel algemeen mee begonnen. Nu gaan we de acties meer toespitsen en krijgen bijvoorbeeld alle aanvoerders een brief waarin zij op hun verantwoordelijkheid worden gewezen”, aldus Bruijnis. „Verder zullen we ook de positieve manier gaan gebruiken waarop de toeschouwers bij het WK met elkaar om zijn gegaan.”