Golfbanen Caracas het gesprek van de dag

Het is het stadsbestuur van de Venezolaanse hoofdstad Caracas wellicht toch niet toegestaan drie golfbanen te confisqueren en er huizen voor sloppenwijkbewoners op te bouwen. Burgemeester Juan Barreto werd gisteren teruggeroepen door de regering van zijn politieke bondgenoot, de linkse president Hugo Chávez. Dinsdag was Barreto’s verordening via de stadscourant openbaar gemaakt.

In een publieke reactie zei vice-president José Vicente Rangel dat de decreten „constitutionele en wettelijke normen zouden kunnen aantasten”. Rangel trad op als staatshoofd omdat Chávez op bezoek is in Syrië.

De ingreep van de regering is opvallend, omdat Chávez in zijn land een zogeheten socialistische ‘Bolivariaanse revolutie’ aanvoert. Daarin neemt hij het doorgaans onvoorwaardelijk op voor de vele armen in Venezuela.

In de nieuwe grondwet die Chávez in 2000 doorvoerde, zijn onteigeningen voor „publiek gebruik of maatschappelijk belang” zelfs toegestaan. Eerder onteigende de regering onder anderen rijke grootgrondbezitters en droeg ze hun ‘braakliggend’ land over aan arme, kleine boeren.

Het stadsbestuur zou op de golfbanen willen bouwen vanwege het nijpende huizentekort. Ruim 1,6 miljoen inwoners wachten op een nieuwe woning. De golfbanen zouden plek bieden aan 5.000 mensen. Venezuela heeft een groot huisvestingsprobleem, waar ook Chávez vooralsnog geen oplossing voor heeft gevonden. De afgelopen twee jaar versleet hij drie ministers van Volkshuisvesting.

Of de plannen uiteindelijk doorgaan of niet, in Caracas is het aangekondigde besluit het gesprek van de dag. Golfliefhebbers protesteerden tegen het voornemen. Een ander deel van de Caraqueños steunt de burgemeester en ziet het als een goede oplossing voor het woningtekort.

Anderen menen echter dat het weinige groen in de stad niet vervangen mag worden door huizen. Een deel van hen vindt dat de banen best onteigend mogen, maar alleen om plaats te maken voor openbare stadsparken. (AP, BBC, Reuters)