Duurdere postzegel, logisch toch

TPG verhoogt op 1 januari 2007 de posttarieven met ruim 12 procent.

De concurrentie vindt dat TPG zijn monopoliepositie ‘uitmelkt’.

Een postzegel maken met je eigen foto, een zegel met ‘bewegende’ sporters, eentje met Rembrandt, Karel Appel of ‘Tien voor de Liefde’: een mapje zegels met twee hartjes die samen een zwoele rode mond vormen. Bijna alles kan bij TPG Post.

Met postzegels verdient deze divisie van post- en expressbedrijf TNT goed: de winstmarge schommelt al jaren rond de 20 procent, een relatief hoog percentage in het bedrijfsleven. Toch verhoogt TPG, dat een wettelijk monopolie heeft op post tot 50 gram, zijn zegeltarieven, met als argument dat dit „al jaren” niet meer is gebeurd.

„We hebben de voorgenomen prijsaanpassing voorgelegd aan de Opta en geen reactie gekregen”, zegt een woordvoerder van TPG. Het postbedrijf trok daaruit de conclusie dat de toezichthouder geen bezwaar leek te hebben.

Concurrent Selekt Mail, een samenwerkingsverband van Deutsche Post en uitgeverij Wegener, heeft zware kritiek op het besluit van TPG om de prijs van de postzegel te verhogen. Volgens John Kuiper, directeur van Selekt Mail, wil TPG zijn monopoliepositie zo lang mogelijk „uitmelken” om daarmee zijn concurrentiepositie in het geliberaliseerde deel van de markt te verstevigen. „Consumenten en kleine bedrijven moeten de prijs betalen voor het onvermogen van TPG Post om de concurrentie in het vrije deel van de markt bij te houden.”

TPG zegt dat de gemiddelde verhoging van de posttarieven 12,1 procent is en daarmee valt binnen de inflatieontwikkeling van 12,5 procent, zoals Opta wilde.

Dat geldt niet voor de vier lichtste gewichtscategorieën tussen de 0 en 250 gram, waar de gemiddelde verhoging 12,8 procent is. TPG erkent dat het een „mooie marge” heeft, „maar deze staat wel onder druk”.

Over het boekjaar 2004 behaalde TPG een marge van 20,7 procent, in 2005 daalde deze naar 19,5 procent. Ter vergelijking: in de andere divisie van TNT, Express, steeg de marge van 7,6 procent naar 8,9 procent. Ook heeft TPG te maken met „toegenomen concurrentie” in het vrije gedeelte van de markt die het bedrijf het hoofd moet bieden, aldus de woordvoerder.

TPG Post heeft verder last van ‘substitutie’: e-mail neemt in toenemende mate de rol van ‘gewone post’ over, waardoor de markt jaarlijks krimpt met ongeveer 3 tot 3,5 procent. TPG is daarom sinds 2001 bezig een grote bezuinigingsoperatie door te voeren; sindsdien zijn 9.000 arbeidsplaatsen verdwenen.

Bij TPG werken nu nog 60.000 mensen, waarmee het bedrijf de grootste particuliere werkgever is van Nederland.

Met zijn besluit lijkt TNT een aanloopje te nemen naar de volledige liberalisering van de postmarkt, die nu is voorzien voor 1 januari 2008.

Behalve TPG en Selekt Mail is er nog een derde partij actief op de Nederlandse markt, het bedrijf Sandd in Apeldoorn. Sandd en Selekt Mail versturen vooral tijdschriften en direct mail (folders en brochures op naam). De twee concurrenten van TPG hebben op dit moment geen plannen ook actief te worden op het gebied van de gewone post onder de 50 gram.

John Kuiper van Selekt Mail zegt wel belangstelling te hebben voor de kerst- en nieuwjaarspost, waarmee TPG een jaarlijkse omzet van ongeveer 300 miljoen euro behaalt.

    • Lolke van der Heide