Deuterium in heelal onderschat

Rotterdam, 31 aug. De hoeveelheid deuterium (zware waterstof) in het heelal lijkt flink groter dan gedacht. Een internationaal team van astronomen komt op basis van waarnemingen met de Amerikaanse Fuse-satelliet in het Astrophysical Journal tot de conclusie dat een deel van het in het heelal aanwezige deuterium (waterstof met ook een neutron in de atoomkern) over het hoofd is gezien. Reden is dat het zich hecht aan interstellaire stofdeeltjes, waardoor het minder opvalt. Deuterium wordt in het binnenste van sterren via kernfusiereacties omgezet in zwaardere elementen als helium. Er is nu dan ook veel minder van dan kort na de oerknal. De Fuse-satelliet, die deuterium herkent aan zijn karakteristieke straling in het ultraviolette gebied, trof relatief weinig zware waterstof aan in gebieden met veel interstellair stof. Tegelijk was de conclusie dat de hoeveelheid deuterium in het heelal minder is gedaald dan de huidige modellen zeggen. Indien juist, zouden de bestaande theorieën over het ontstaan en de evolutie van sterren en sterrenstelsels toe zijn aan revisie.