Clusterbommen Israël ‘immoreel’

De VN-chef humanitaire zaken, Jan Egeland, heeft Israël gisteren „volstrekt immoreel” gedrag verweten omdat het grote aantallen clusterbommen op Libanon heeft afgeworpen terwijl een staakt-het-vuren in de oorlog tegen de shi’itische organisatie Hezbollah al in zicht was. Egeland zei in New York dat Israël een „verschrikkelijk verkeerde beslissing” heeft genomen, of „pas na afloop is gaan denken”.

Een clusterbom bestaat uit een container met 200 tot 600 kleine springladingen die zich over een gebied ter grootte van een voetbalveld verspreiden. Sinds het staakt-het-vuren op 14 augustus inging, zijn in Zuid-Libanon 13 doden en 46 gewonden gevallen door verlaat exploderende springladingen.

„Wat schokkend is en ik zou zeggen volstrekt immoreel is dat 90 procent van de aanvallen met clusterbommen plaatshad in de laatste 72 uur van het conflict, toen we wisten dat er een resolutie zou zijn”, zei Egeland gisteren. De Israëlische regering reageerde niet meteen op zijn uitspraak. Het Israëlische leger verwees naar een eerdere verklaring dat alle wapens die het gebruikt „legaal zijn onder het internationaal recht en hun gebruik in overeenstemming met de internationale standaard”. Overigens heeft het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken een onderzoek ingesteld naar het Israëlische gebruik van door de VS geleverde clusterbommen.

Volgens Egeland is een ongebruikelijk aantal clusterbommen niet tot ontploffing gekomen, mogelijk omdat ze oud waren. Gewoonlijk komt 10 tot 15 procent van de springladingen niet onmiddellijk tot ontploffing, maar volgens sommige schattingen is dit keer wel 70 procent niet geëxplodeerd. Volgens experts kan dat tientallen jaren later bij de geringste aanraking alsnog gebeuren. Daardoor hebben burgers die naar hun woningen in Zuid-Libanon terugkeren nu „grootscheepse problemen”, aldus Egeland. In Genève zei Chris Clark, programmamanager van het Mijn Actie Coördinatiecentrum van de VN in Zuid-Libanon, dat VN-teams tot dusverre 390 locaties hebben gevonden die door clusterbommen zijn getroffen. Hij zei dat springladingen worden aangetroffen in woningen, midden op straat en rond ziekenhuizen. „We weten gewoon niet hoe groot het probleem is, alleen dat het enorm is op dit moment en elke dag groter wordt”, aldus Clark. (AP)