Californië eens over reductie van CO 2

Arnold Schwarzenegger, de Republikeinse gouverneur van Californië, heeft een akkoord bereikt met de Democraten over het beperken van de uitstoot van kooldioxide (CO2) en andere broeikasgassen, die verantwoordelijk worden gehouden voor het opwarmen van de aarde. Doel is in Californië de uitstoot in 2020 met zo’n 25 procent te verminderen.

Schwarzenegger wil daartoe dwingende maatregelen opleggen aan elektriciteitsproducenten, cementindustrie, autoproducenten en andere bedrijven. Ook auto’s zouden minder CO2 moeten uitstoten. Het plan druist in tegen het beleid van de Amerikaanse regering, die het Kyoto-protocol over het tegengaan van klimaatverandering heeft afgewezen. De regering-Bush wil alleen tot een vermindering van de uitstoot komen op vrijwillige basis.

Schwarzenegger, die strijdt voor herverkiezing in november, wil de verplichte reductie combineren met de mogelijkheid om, net als in de Europese Unie, uitstootrechten te verhandelen Zo wordt het voor bedrijven aantrekkelijk om maatregelen te nemen.

Veel Republikeinen in Californië vinden dat klimaatbeleid alleen op landelijk niveau geregeld kan worden. „Dure en onhaalbare maatregelen zullen bedrijven en werk verjagen naar andere staten die niets doen om de luchtkwaliteit te verbeteren”, aldus George Plescia, de Republikeinse leider van de Californische Senaat.

Californië staat wereldwijd op de twaalfde plaats als het gaat om de uitstoot van broeikasgassen. Bij een stijging van de gemiddelde temperatuur dreigt de watervoorziening in gevaar te komen.