Brussel wil heffing op schoenen

Op bepaalde soorten leren schoenen uit China en Vietnam moet een strafheffing komen van respectievelijk 16,5 en 10 procent. Dat heeft de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de Europese Unie, gisteren voorgesteld als sanctie voor het ‘dumpen’ door deze twee landen van schoenen op de Europese markt.

Daarmee zou de huidige, tijdelijke strafheffing, die sinds 7 april van kracht is, worden omgezet in een permanente. De 25 lidstaten van de EU moeten vóór 6 oktober beslissen over het voorstel, maar zijn hierover sterk verdeeld. Nederland is, samen met onder meer de Scandinavische landen, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, tegen de strafheffingen.

De maatregelen van de Commissie hebben betrekking op 11 procent van de Europese schoenenmarkt, die vorig jaar 2,5 miljard paar groot was. De invoer uit China en Vietnam is de afgelopen jaren fors gestegen. Voor Chinese leren schoenen was dat in 2004-2005 ruim 450 procent.

Uit een vijftien maanden durend onderzoek door de Commissie is gebleken dat China en Vietnam zich schuldig maken aan dumping – het onder kostprijs op de markt brengen – dankzij vormen van verboden overheidssteun. Dit gaat ten koste van Europese schoenfabrikanten, stelt de Commissie. Sinds 2001 zijn in de Europese schoenindustrie zo’n 40.000 banen verloren gegaan. De productie is met 30 procent gekrompen.