‘Bewaak vertrouwen in studies’

Staatssecretaris Bruno Bruins (Onderwijs, VVD) wil opheldering van hogescholen en universiteiten over mogelijke misleiding van studenten over geaccrediteerde studies. Hij heeft de Paepon (koepel van commerciële hbo-instellingen), de HBO-raad (koepel van overheidsgefinancierde hbo-instellingen) en de VSNU (vereniging van universiteiten) een brief gestuurd „omdat het vertrouwen in het gehele hoger onderwijs in het geding kan komen”.

Vorige week werden enkele opleidingsinstituten door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) op de vingers getikt omdat zij op hun websites vermeldden dat keuzevakken en studies officieel goedgekeurd zouden zijn, terwijl zij dit keurmerk in werkelijkheid niet hadden. De NVAO geeft accreditaties af voor studies. Bruins wil nu zeker weten dat het hier om „enkele” instellingen gaat. „Vooralsnog gaat het er mij om „de rotte appel uit de mand te halen”, zo schrijft hij.

Wat volgens Bruins niet mag, is onder andere het verkeerd gebruik van de termen „accreditatie”, „aanwijzing door de minister van OCW”, en „erkend door de minister van OCW”. Bruins wil uiterlijk in december 2006 een antwoord.

Bruins vindt dat „het voor iedereen klip en klaar moet zijn welke studies geaccrediteerd zijn of niet”, zo zegt hij in een mondelinge toelichting. „Niet pas na drie of vier keer doorklikken op een site.”

    • Japke-d. Bouma