Arts en allochtoon praten korter in de spreekkamer

Rotterdam. Hoewel de communicatie tussen huisartsen en allochtone patiënten als moeizaam wordt beschouwd, duren de consulten met allochtonen bijna twee minuten korter dan met autochtonen. De dokters compenseren de communicatieproblemen dus niet door meer tijd te nemen voor het gesprek. Dit blijkt uit een Rotterdams-Utrechtse studie waarin bij 31 huisartsen in Rotterdamse achterstandswijken video-opnames werden gemaakt. Het onderzoek is vorige week online verschenen in Social Science & Medicine.

Gebleken is dat allochtone patiënten regelmatig `stilvielen` tijdens een consult. Ook de huisarts sprak minder. De Utrechtse psycholoog dr. Ludwien Meeuwesen, gespecialiseerd in medische communicatie zegt hierover: ”De huisarts denkt: die heeft het begrepen. Maar toen we patiënten achteraf interviewden, bleek dat juist allochtonen stilvielen als het `wederzijds begrip` slecht was.”