Plan om 20.000 ouderen extra aan werk te helpen

Er zijn honderden extra mensen nodig om oudere werklozen weer aan het werk te krijgen. Deze groep werklozen profiteert namelijk nauwelijks van het aantrekken van de werkgelegenheid. Daarom gaat het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) driehonderd consulenten binnen de organisatie vrijmaken voor deze taak.

„Je ziet het aan onze bestanden met werklozen. Die zijn sinds januari met 10 procent afgenomen. Maar bij ouderen is dat maar 1 procent”, zei voorzitter Rens de Groot van CWI gisteren in het Radio 1 Journaal. „Zij komen moeilijk aan het werk. En ouderen, dat is al vanaf 45 jaar.”

Het Centrum voor Werk en Inkomen wil in één jaar 20.000 extra 45-plussers aan het werk helpen. De consulenten van het CWI hebben momenteel minder werk te doen, omdat de toestroom van werklozen is opgedroogd door de aantrekkende economie. „Er is daarom geen extra budget nodig voor de extra consulenten”, zegt De Groot.

Bij het CWI staan op dit moment ruim 200.000 werkzoekenden van 45 jaar en ouder ingeschreven. Het eerste half jaar nadat ze hun baan zijn kwijtgeraakt, hebben zij de grootste kans om een baan te vinden: 10 procent. Daarna neemt die kans af.

In de groep werkloze ouderen zitten niet meer lager opgeleiden dan gemiddeld. „Er zitten ook veel mensen bij met een HBO-opleiding of een universitaire opleiding.”

Dat er een probleem zou zijn met oudere werklozen zit volgens de CWI-voorzitter „alleen in het hoofd van de werkgevers”. Ouderen zijn niet minder productief dan jongeren, zegt De Groot. „Dat is nooit aangetoond.”

Ook zouden oudere personeelsleden niet duurder hoeven zijn dan jongere werknemers. „Er staat bovendien ervaring tegenover, een groot probleemoplossend vermogen en stressbestendigheid.”

De adviseurs van het Centrum voor Werk en Inkomen krijgen de taak om werkgevers ervan overtuigen dat het voor hun bedrijf goed is om ouderen in dienst te nemen. Proefprojecten in onder meer Amsterdam en Flevoland laten volgens De Groot goede resultaten zien.

Daarbij besteden de adviseurs ook aandacht aan de oudere werklozen zelf. „Door samen met hen hun vaardigheden en ervaring in kaart te brengen, neemt het zelfvertrouwen bij deze groep toe.” Ook beginnen steeds meer ouderen voor zichzelf, merkt De Groot op. „Met succes.”