Meer tong en schol vangen

Albert Jan Maat. Foto NDTtv NDTtv

De Nederlandse vissers kunnen blij zijn. Een Europees plan om de vangst van schol en tong in de Noordzee te beperken heeft een eerste nederlaag geleden in de visserijcommissie van het Europese parlement, dankzij europarlementariër Albert Jan Maat (CDA).

De Europese Commissie wilde voor deze vangst van tong en schol, die grotendeels in Nederlandse handen is, een nieuw principe invoeren bij het vaststellen van de vangstquota, de zogeheten maximum sustainable yield (MSY). Maat rapporteerde in het parlement echter negatief over dit voorstel. Afgelopen maandag nam de visserijcommissie zijn amendementen vrijwel onveranderd over.

Is in uw rapport het principe van de maximum sustainable yield geheel van de baan?

„Ik gebruik dezelfde formuleringen als in andere beheersplannen, en dat is dus niet het MSY-principe. Wel roep ik op tot een discussie over MSY. We moeten duidelijkheid hebben alvorens we tot invoering van een dergelijk plan overgaan.”

Wat is er precies aan de hand?

„De Commissie wilde het MSY-principe alleen voor tong en schol in de Noordzee invoeren. De commissie negeerde daarbij volledig de Regionale Adviesraad voor de Noordzee (RAC). De EU kent deze regionale raden juist omdat er bij elke zee rondom Europa veel specifieke zaken aan de orde komen waar een aantal andere landen geen interesse in heeft. Dus was mijn voorstel om te beginnen: wacht op het advies van Raad voor de Noordzee.

„Wetenschappelijke adviezen worden steeds conservatiever, anticiperen steeds meer op de koehandel die altijd tussen verschillende landen in de EU ministerraad plaats heeft, waardoor de quota weer worden bijgesteld. We moeten de visserij, milieugroepen en wetenschap eens samen aan tafel zetten om tot overeenstemming te komen over visbestanden en vangstquota, zoals bijvoorbeeld ook in IJsland gebeurt.

„Dus stel ik voor: meerjarenquota, gezamenlijk onderzoek naar visstanden en minder bureaucratie in het beheer.”

Eerder dit jaar leek minister Veerman kansloos in de Europese landbouwraad bij zijn pogingen de invoering van MSY tegen te houden. Is er coördinatie met Den Haag geweest bij deze actie?

„Ik heb goed overlegd met Veerman. Gedurende de zomer heb ik gesproken met de delegaties van Frankrijk en Duitsland, en ik ga nog met de Belgen praten om er op te wijzen dat ook zij problemen kunnen krijgen. Ik heb er op gewezen dat Brussel geen maatregelen kan nemen ‘over u, en zonder u’. Ze moeten de RAC erbij betrekken. Deze actie was niet alleen gecoördineerd wegens Nederlandse belangen, maar ook voor principiële zaken: leg eerst je oor te luisteren bij lokale groepen, niet alleen vissers maar ook milieugroepen, vóór je een besluit neemt.”

    • Hans van der Lugt