Meer tijd nodig bij oordeel over asie l

Het onderscheid tussen de reguliere asielprocedure en de korte, zogeheten 48-uursprocedure moet minder stringent. Als de zorgvuldigheid bij de korte procedure in het geding is, moet de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) meer tijd kunnen nemen voor de beoordeling, maar dat hoeft dan niet zo lang te duren als de reguliere procedure.

Dat adviseert de Evaluatiecommissie Vreemdelingenwet, die gisteren haar evaluatie aan Minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie, VVD) aanbood. „De 48-uursprocedure is erg kort, en de reguliere procedure is erg lang”, zegt voorzitter Michiel Scheltema van de commissie. De reguliere procedure duurt officieel een half jaar, maar kan uitlopen tot meer dan twee jaar. „Wij zien meer in een fasering, waarbij zaken die niet in 48 uur afgehandeld kunnen worden, maar wel binnen enkele weken dan ook binnen die termijn worden afgehandeld.”

De termijnen bij asielprocedures worden in eenderde van de gevallen overschreden – ook na verlenging van de termijn. Dat gebeurt ondanks de afname van het aantal asielaanvragen. De commissie ziet de oorzaak in het inkrimpen van de IND, die tegelijkertijd oude achterstanden probeert weg te werken. Toch, zo „benadrukt” de commissie, moet het halen van de wettelijke termijn de „ondergrens” zijn. Uitbreiden van de capaciteit bij de IND is volgens de commissie goedkoper dan de kosten die de vertragingen opleveren.

Het is moeilijk te zeggen of de Vreemdelingenwet die in 2000 van kracht werd, beter werkt dan zijn voorganger, schrijft de commissie. Dat komt doordat er te weinig gegevens zijn van de oude situatie. Maar ook nu blijkt de registratie van gegevens afwezig of wordt, als ze wel beschikbaar zijn, getwijfeld aan de betrouwbaarheid en bruikbaarheid. Die registratie is wel nodig, vindt de commissie, onder meer om iets te kunnen doen aan de lange procedures bij de IND. De commissie vindt wel dat de wet toegankelijker en overzichtelijk is, en „een doelgerichte uitvoering” mogelijk maakt. Toch staat die uitvoering „sterk onder druk”, door reorganisaties bij de betrokken overheidsafdelingen „en incidentele maatregelen”. Verdonk komt in september met een reactie.