correcties & aanvullingen

Privacy

In het artikel En intussen lezen wij u (28 augustus, pagina 5) werd Geert Munnichs van het Rathenau Instituut onderzoeker genoemd. Dat is onjuist. Het onderzoek is verricht door de Universiteit van Tilburg in opdracht van Rathenau.