Commissie wil rijverbod in hele EU laten gelden

Ontzegging van de rijbevoegdheid moet op termijn in alle landen van de Europese Unie van kracht worden. De Europese Commissie komt met een voorstel dat wederzijdse erkenning van ontzeggingen van rijbevoegdheid moet regelen, zo blijkt uit een mededeling van het dagelijks bestuur van de EU gisteren.

Die wederzijdse erkenning moet het mogelijk maken dat bijvoorbeeld een Nederlandse automobilist in andere lidstaten beboet kan worden als hij ondanks een ontzegging van de rijbevoegdheid aan het verkeer deelneemt. Dat is nu nog niet mogelijk.

Het voorstel maakt deel uit van een pakket maatregelen waardoor in een lidstaat opgelegde sancties ook in andere lidstaten van kracht zijn. Daarbij gaat het onder meer om beroepsverboden, ontzegging uit passief of actief kiesrecht of uitsluiting van overheidsopdrachten. Ook moeten de lidstaten elkaar beter informeren over opgelegde veroordelingen.

Eurocommissaris Franco Frattini (Justitie) heeft gisteren verder voorgesteld EU-inwoners de mogelijkheid te bieden voorarrest in eigen land uit te zitten. Sommige landen, zoals Duitsland en Tsjechië, houden buitenlandse verdachten nu langer in voorarrest dan eigen onderdanen om te voorkomen dat zij later niet meer vervolgd kunnen worden.

Als de EU-landen elkaars voorarrest erkennen, zouden volgens Frattini jaarlijks ongeveer achtduizend personen naar hun eigen land terugkunnen. Naar verwachting komt een deel snel op vrije voeten, zodat ze hun baan of familie weer kunnen opzoeken.

„De realisatie van een Europees gebied voor justitie, vrijheid en veiligheid betekent dat een burger overal van zijn rechten kan genieten, waar hij ook leeft en reist in de Europese Unie’’, zei Frattini gisteren in een toelichting.

Nederland reageert vooralsnog terughoudend op de voorstellen van de Commissie om opgelegde sancties ook in andere landen van toepassing te verklaren. Nederland vindt vooral verbetering van informatie uit strafregisters belangrijk. Wederzijdse erkenning van ‘ontzettingen’ en bijkomende sancties uit preventief oogpunt zal volgens de Nederland moeilijk uitvoerbaar zijn wegens de grote verschillen in landelijke wetgeving van de lidstaten, zo schrijft de regering in een reactie op de Commissievoorstellen.