Beter rijgedrag, minder doden

De scherpe daling van het aantal verkeersdoden in de afgelopen twee jaar was geen toeval, maar wordt mede veroorzaakt door een forse daling van het aantal verkochte bromfietsen en door beter gedrag in het verkeer zoals minder extreme snelheidsovertredingen, minder autorijden na alcoholgebruik en vaker dragen van autogordels.

Dat concludeert de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) in een rapport dat vanmorgen is aangeboden aan minister Peijs (Verkeer en Waterstaat, CDA).

In de jaren 2004 en 2005 zijn er ongeveer 175 verkeersdoden minder gevallen dan op basis van langjarige gemiddelden werd verwacht. Het aantal verkeersdoden daalde in 2004 abrupt met 19 procent en in 2005 met nog eens 7 procent. Vorig jaar vielen er in totaal ‘maar’ 817 verkeersdoden te betreuren. De SWOV denkt dat deze daling structureel is en vindt dat minister Peijs haar doelstellingen moet aanscherpen. Volgens de SWOV is het haalbaar om in 2010 te streven naar maximaal 750 verkeersdoden en in 2020 nog slechts 550 doden in het verkeer. Dit kabinet streeft naar maximaal 900 verkeersdoden in 2010 en 580 dodelijke slachtoffers in 2020.

De daling in het aantal verkeersdoden heeft zich vooral voorgedaan bij verkeersdeelnemers tussen de twaalf en veertig jaar, aldus de SWOV. „Dat zijn onder meer middelbare scholieren op de fiets, bromfietsers en beginnende automobilisten”, zegt directeur Fred Wegman. De abrupte daling deed zich vooral voor op gemeentelijke en provinciale wegen en in de grote steden in de regio’s Amsterdam, Utrecht en Haaglanden.

De SWOV zegt een derde van de daling wetenschappelijk te kunnen verklaren. De daling met 33 procent van de verkoop van bromfietsen in de twee jaren voor 2004 heeft 15 doden gescheeld. Dat er minder met extreem hoge snelheden wordt gereden, heeft ook 15 doden gescheeld. Tevens zijn er 15 doden minder gevallen doordat minder automobilisten met iets te veel alcohol achter het stuur zijn gaan zitten.

Ten slotte zijn er 10 doden minder gevallen doordat meer inzittenden van auto’s een veiligheidsgordel zijn gaan dragen. De SWOV vermoedt dat de scherpe daling verder kan worden verklaard uit een betere infrastructuur, zoals de aanleg van rotondes in plaats van kruispunten en inhaalverboden op 80-kilometerwegen.