‘Behoud aftrek hypotheekrente’

De hypotheekrenteaftrek moet de komende kabinetsperiode gehandhaafd blijven. Dat staat in een conceptadvies waarover de werkgevers, werknemers en kroonleden in de Sociaal-Economische Raad (SER) het eens zijn. Dat meldde de NOS gisteren. Vorige week bleek al dat de SER de AOW betaalbaar wil houden door ouderen te laten meebetalen.