Andere meting armoede SCP

Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft een experimentele methode ontwikkeld om armoede in Nederland te meten. Volgens deze criteria zijn er zo’n miljoen armen minder dan nu wordt berekend. Als de methode ingevoerd zou worden, kan dat gevolgen hebben voor het armoedebeleid van de overheid. (NRC)

pagina 8