Zoetermeer pakt ‘Lonsdalers’ aan

Zoetermeer gaat rechtsextremistische jongeren aanpakken. Daarvoor maakt de gemeente samen met politie en justitie, jeugdzorg, Raad voor de Kinderbescherming en scholen de komende tijd een analyse van de jongeren met extreemrechtse ideeën hebben. Dat maakte de gemeente gisteren bekend.

Zoetermeer richt zijn aandacht in de aanpak van rechtsextremisme onder jongeren vooral op de zogenoemde ‘Lonsdale-jongeren’, een groep van naar schatting tweehonderd jongeren die sympathiseren met extreemrechtse ideeën. De groep veroorzaakt overlast en kent relatief veel meelopers. Naast een groepsgerichte aanpak zullen deze jongeren voor het eerst ook individueel worden aangesproken.

In Zoetermeer waren de afgelopen jaren verschillende incidenten met rechts-extreme jongeren, zegt de woordvoerder van de gemeente. Nadat de gemeente vorig jaar op Bevrijdingsdag een jongerencentrum verhuurd bleek te hebben aan een groep neo-nazi’s, werd besloten om de jongeren gerichter te gaan aanpakken.

Naast de Lonsdale-jongeren identificeert Zoetermeer nog de ‘gabbers’, een veel grotere groep die gevaar loopt door te stromen naar de Lonsdale-jongeren. Deze valt grotendeels buiten het bereik van jongerenwerkers in de wijken. De groepen voelen zich meer verbonden met elkaar vanwege de gemeenschappelijke liefde voor hardcore-muziek dan vanwege rechtsextreme ideeën. Verder is er nog de groep extreem-rechts, een ‘harde kern’-groep, volgens de gemeente een groep van ongeveer 30 personen. Deze behoort, volgens de gemeente „vooral tot het werkterrein van politie en justitie”. Volgens de woordvoerder komen ook veel jongeren vanuit omliggende gemeenten naar Zoetermeer. „Ze zoeken elkaar hier op.”

Tot nu toe bestond in Zoetermeer geen centraal overleg over rechtsextremisme, zegt de woordvoerder. Zoetermeer hoopt dat er een preventieve werking uitgaat van het individueel aanspreken van de jongeren. Over repressieve maatregelen is Zoetermeer nog met politie en justitie in overleg.