Uitkering verplicht tot Nederlands leren

De inburgeringswet van minister Verdonk beoogt om behalve nieuwkomers ook zogeheten oudkomers verplicht te laten inburgeren. Nu heeft de Raad van State daar een stokje voor gestoken, althans voor zover het gaat om de honderdduizenden oudkomers met de Nederlandse nationaliteit. Een deel van deze laatste groep, imams en ouders van jonge kinderen die geen Nederlands spreken, zal nu de dans ontspringen.

De aangerichte schade kan echter gedeeltelijk gerepareerd worden voor zover het gaat om ontvangers van een uitkering. De regelgeving inzake de sociale zekerheid biedt daartoe voldoende mogelijkheden. Leidend beginsel is immers dat betrokkenen zich moet inspannen om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Het leren van de Nederlandse taal, respectievelijk het met goed gevolg afleggen van een taaltoets, is dan wel het minste. Het is de taak van het kabinet om er op toe te zien dat dit nu ook gebeurt.

Blijft de verbijsterende constatering dat in het verleden blijkbaar op grote schaal Nederlandse paspoorten zijn verstrekt aan personen die niet eens de Nederlandse taal machtig zijn.

    • Hans Roodenburg