SCP meet anders: armoede daalt fors

Den Haag, 29 aug. Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft een nieuwe, experimentele methode ontwikkeld om de armoede te meten. Daardoor zijn er een miljoen armen minder. De nieuwe definitie kan effect hebben op het armoedebeleid van de overheid.

Pagina 3