Saoedische geestelijken ‘corrigeren’ extremisten

In Saoedi-Arabië zijn de afgelopen paar jaar volgens functionarissen in totaal zo’n 700 moslimextremisten vrijgelaten nadat geestelijken hun denken hadden „gecorrigeerd” in een speciaal programma.

Volgens een woordvoerder van het Saoedische ministerie van Binnenlandse Zaken gaat het om sympathisanten van het islamitische terreurnetwerk Al-Qaeda, niet om geweldplegers. „Ze werden in de eerste plaats gearresteerd omdat ze verdacht waren, maar er was geen hard bewijs tegen hen dat hen in verband bracht met terroristische acties of plannen”, aldus de woordvoerder. Wel geloofden ze volgens hem in de ‘takfiri’ ideologie, die de gelovigen toestaat islamitische regimes of burgers als ongelovigen te bestempelen – en dus te bestrijden – wegens politiek, gedrag of geloof.

In Saoedi-Arabië, dat door een ultraconservatieve sekte van de islam wordt gedomineerd, hebben extremistische predikers en docenten talrijke jongeren in de loop der jaren tot hun zienswijze bekeerd. Van de 19 kapers die de aanslagen van 11 september 2001 uitvoerden, waren 15 Saoedisch. In mei 2003 werden de Saoedische autoriteiten zelf opgeschrikt door een serie aanslagen in Riad, waarna tot een harde campagne tegen aanhangers van Al-Qaeda werd besloten. Daarbij zijn sindsdien meer dan 130 extremisten door de veiligheidsdiensten gedood.

De 700 vrijgelatenen vormen meer dan 90 procent van de gevangenen die geestelijken in het kader van het speciale programma hebben geprobeerd te „corrigeren”, aldus sjeik Mohammed al-Fifi deze week in een vraaggesprek met de krant Al-Madina. Fifi is lid van het comité dat toeziet op de gesprekken met de gevangenen. „Eerst pakken we hen in groepen aan, en dan individueel”, zei hij. Volgens hem waren ze geradicaliseerd „door provocerende religieuze decreten op internet of in boeken, of via predikers die de passies van jonge mensen aanwakkeren in preken en lezingen”. Saoedische schoolboeken waarin andersdenkenden worden verketterd, worden door de autoriteiten ook als onderdeel van het probleem gezien, en herzien. Fifi achtte deze echter onschuldig, „aangezien we ze meer dan 30 jaar hebben gehad”. (Reuters)