Nieuwe ADHD-pil hoeft niet vergoed

Den Haag. Het relatief nieuwe medicijn tegen ADHD Strattera (atomoxetine) hoeft niet volledig te worden vergoed door de overheid. Dat heeft de rechtbank in Den Haag gisteren bepaald in een kort geding, aangespannen door fabrikant Lilly. Daarmee wordt minister Hoogervorst (Volksgezondheid, VVD) in het gelijk gesteld. Op dit moment bedraagt de vergoeding voor atomoxetine evenveel als voor het veel goedkopere en langer bekende medicijn Ritalin (methylfenidaat). Volgens Lilly reageren 10.000 van de ongeveer 40.000 Nederlandse kinderen met ADHD niet goed op Ritalin. De helft van die 10.000 kinderen zou wel baat hebben bij Strattera.