Naturalisatienach

De Grondwet van 24 augustus 1815 is een prachtig document uit een tijd waarin de Groot- Nederlandse gedachte nog hoogtij vierde. België en Luxemburg maakten deel uit van het koninkrijk. Indië was nog lang niet verloren. De koning bestuurde het land krachtig: bijgestaan door zijn ministers besloot hij over oorlog en vrede, niet te veel gehinderd door de Staten Generaal. Dit bestuursmodel spreekt ministers als Remkes, Donner en Verdonk nog altijd aan.

Mijn favoriete artikel uit die Grondwet is artikel 10, waarin staat dat het de koning vrij stond om personen „buiten ’s lands” geboren maar binnen het rijk gevestigd het recht van inboorlingschap te gunnen. Dat artikel moet onze bewindvoerders haast wel de inspiratie hebben geleverd voor de invoering van naturalisatiedag.

In de berichtgeving over naturalisatiedag werd benadrukt dat de festiviteiten sober waren. Maar waarom zou je die schitterende dag sober vieren? Ik heb om middennacht met een groep vrienden twaalf flessen oranjebitter uitgeschonken en ontdekte dat ‘naturalisatienach’ net zo leuk is als koninginnenacht. Luidkeels artikelen van de Grondwet declamerend trokken we door Amsterdam. Tientallen ramen werden geopend en vele adhesiebetuigingen volgden van nieuwe landgenoten die zich voorbereidden op hún dag. Uiteindelijk vormden we een uitgelaten optocht en begaven ons zo naar de Stopera.

De opkomst in het stadhuis viel een beetje tegen. Gelukkig moeten vanaf volgend jaar alle nieuwe Nederlanders naturalisatiedag verplicht bijwonen. Geen straf: je krijgt er een gratis handdruk van de burgemeester en het Wilhelmus wordt uit volle borst gezongen. Als je dan nog geen respect toont voor onze Grondwet heb je hier niets te zoeken.

Op naturalisatiedag moeten mensen die jarenlang in procedures hebben gezweefd dankbaar zijn dat ze hier mogen blijven. Als ze niet op komen dagen krijgen ze geen paspoort. Het is een dag waarop we de Kafkiaanse trekken van onze bureaucratie vieren. Ik vind dat mensonterend. Laten we die onzin zo snel mogelijk afschaffen.

Menno van der Veen

Jurist, filosoof en programmamaker bij debatcentrum de Balie in Amsterdam.

    • Menno van der Veen