Naturalisatiedag is te nationalistisch

Paul Scheffer stelde in zijn artikel ‘Een ingetogen welkom’ (Opiniepagina, 23 augustus) dat nieuwkomers zich moeten inspannen om zich een plaats te verwerven, net zoals de samenleving zich verder moet ontwikkelen om de instemming van nieuwkomers te verdienen. Een vrij neutraal verhaal in tegenstelling tot minister Verdonk wier ceremoniespeech droop van een nationalisme dat in Nederland ongebruikelijk is: „Daarom willen we voortaan elk jaar op deze dag overal in Nederland stilstaan dat we als Nederlands volk bij elkaar horen.”

Terwijl het kabinet-Balkenende de burger steeds oproept tot normen en waarden is Nederland sinds de moorden op Pim Fortuyn en Theo van Gogh een anti-immigratieland geworden. De resultaten van het no-nonsense integratiebeleid van de kabinetten-Balkenende zijn desastreus voor de positie van immigranten en hun relatie met de meerderheid van de bevolking.

Lange tijd was het idee dat een sterke rechtspositie mensen zou helpen integreren in de samenleving. Dit uitgangspunt is de afgelopen jaren ingeruild voor de benadering dat de sterkere rechtspositie moet worden verdiend, als blijk van integratie. De overmatige nadruk door de politiek op de problemen van de multiculturele samenleving – migratie als kostenpost – is eenzijdig en volstrekt overtrokken.

Deze visie leidt ertoe dat culturele assimilatie als oplossing wordt gezien en de Europese cultuur als superieur. Het gevolg is een afbrokkeling van het vertrouwen tussen migranten en Nederlanders, in plaats van toenadering.

Het uitroepen van een nationale feestelijke dag is een hunkering naar een verleden, en niet op de toekomst gericht. Nederland sluit zich af van ontwikkelingen die een andere kant opgaan. Een vorm van mondiaal of universeel burgerschap waarbij de participatie in een gemeenschap centraal staat zonder noodzakelijke territoriale begrenzingen, dat is de werkelijke uitdaging van deze tijd.

Vincent de Jong is verbonden aan All Included, een actiegroep die zich keert tegen repressief vreemdelingenbeleid.

Scheffers artikel is na te lezen op www.nrc.nl/opinie

    • Vincent de Jong