Israëlische leger en oorlogsmisdaden

De opiniebijdrage van Erik Mispelblom Beyer corrigeert terecht een aantal zaken, maar is onvolledig. Alain Gresh heeft in Le Monde Diplomatique van juni onderstreept dat artikel 54 van het Aanvullende Protocol van de Conventies van Genève (1949) voorziet dat het aanvallen van voorwerpen die onmisbaar zijn voor de burgerbevolking, ze verwoesten, verplaatsen dan wel onklaar maken verboden zijn. Het Israëlische leger heeft zich tijdens de oorlog in Libanon en bij de blokkade rond de Gazastrook dus schuldig gemaakt aan oorlogsmisdaden. Dit sluit trouwens aan bij een lange reeks van misdaden tegen de menselijkheid sinds decennia gepleegd in de Palestijnse gebieden. Het is te betreuren dat de EU - met Nederland en Engeland op kop - alles wat Israël doet blijft goedkeuren.

    • D. Lampaert Antwerpen