Internet Voorkeur

Arm. Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft nieuwe methodes ontwikkeld om armoede te definiëren. De schraalste definitie, het ‘low-cost budget’, is bepaald aan de hand van de allernoodzakelijkste kosten voor kleding, voedsel en wonen in Nederland, vermenigvuldigd met 1,13 voor overige noodzakelijke kosten. Het iets ruimere ‘modest but adequate budget’ laat enige ruimte voor abonnementen en recreatie.

Daarna is het SCP gaan rekenen met cijfers van het jaar 2000. Volgens de oude opvattingen over armoede bedroeg het aantal arme huishoudens in dat jaar 9,8 procent. De nieuwe methode komt tot aanzienlijk lagere aantallen: 3,6 procent onder de armoedegrens volgens het low-cost budget, respectievelijk 6,4 procent volgens het ‘modest but adequate budget’.

In geld uitgedrukt: bij het adequate budget ligt de armoedegrens bijvoorbeeld voor een alleenstaande op 758 euro per maand, bij het low-cost budget op 666 euro per maand, gebaseerd op de cijfers uit 2000.

De publicatie van het SCP is te lezen via www.scp.nl/publicaties/boeken/9037702414.shtml.

Het planbureau zal de nieuwe rekenmethode toepassen in het Armoedebericht dat aan het eind van dit jaar verschijnt.Voor meer informatie: www.scp.nl; www.nibud.nl