Het goddelijke, vliegende spaghettimonster

Bobby Henderson: The Gospel of the Flying Spaghetti Monster Villard Books, 169 blz. € 16,–

Bobby Henderson: The Gospel of the Flying Spaghetti Monster

Villard Books, 169 blz. € 16,–

In augustus 2005 verordonneerde de Onderwijsraad van de staat Kansas dat scholen behalve aan de evolutietheorie aandacht moesten besteden aan ‘intelligent design’, de gedachte dat biologische evolutie mede veroorzaakt is door intelligente sturing.

Een van de mensen die in het geweer kwamen was Bobby Henderson. Hij schreef de Onderwijsraad dat er meer alternatieven zijn voor de evolutietheorie. Hij eiste dat zijn leer van het Vliegende Spaghettimonster op de scholen in Kansas onderwezen zou worden en dreigde met juridische actie als dat niet zou gebeuren.

Die leer komt erop neer dat het heelal 5000 jaar geleden in het leven is geroepen door een vliegend monster, bestaande uit twee gehaktballen en een kluwen spaghetti, waar twee ogen op steeltjes uitsteken. Alle bewijzen dat de wereld ouder zou zijn, zijn door Hem geschapen. In zijn brief kondigde Henderson aan dat zijn beweging 10 miljoen aanhangers telde en beschikte over geschriften met wetenschappelijk bewijs voor zijn leer. En die geschriften zijn nu in boekvorm verschenen: The Gospel of the Flying Spaghetti Monster.

Helaas, zo gevat als Hendersons actie in beginsel was, zo ernstig heeft hij later de plank misgeslagen. Hij presenteert het ‘Flying Spaghetti Monsterism’ als een religie, terwijl het doortrapte van de aanhangers van ‘intelligent design’ (en de basis van hun succes) juist is dat zij ontkennen godsdienstig gemotiveerd te zijn. Henderson hangt de profeet uit en daarmee heeft hij de kracht uit zijn parodie gehaald.

Herbert Blankesteijn

    • Herbert Blankesteijn