Gulden rechtsregel wordt in ere gehouden

In het artikel `Rechters en waarheid` (Opiniepagina, 22 augustus) wekt Frank Kuitenbrouwer de indruk dat ik voorbijga aan de regel `Liever tien schuldigen vrijuit dan één onschuldige achter de tralies`. Die gulden rechtsregel houd ook ik echter gaarne in ere.

In mijn rede voor de Nederlandse Juristen Vereniging waarop Kuitenbrouwer doelt, sprak ik echter over de, niet louter tot het strafrecht beperkte, problematiek van diametraal tegenover elkaar staande uitspraken in eerste aanleg en in hoger beroep.

Mijn doel was het aan de orde stellen van de vraag of het niet bevorderlijk is voor de kwaliteit van de rechtspraak om zaken waarin zich zo`n discrepantie heeft voorgedaan in een interne procedure nog eens goed tegen het licht te houden. Daarbij doet het er volgens mij inderdaad niet toe of het gaat om een zaak waarin in eerste instantie is vrijgesproken en in hoger beroep is veroordeeld, of juist omgekeerd. Dat aan een onherroepelijke vrijspraak door het hof niet mag worden getornd maakt de vraag waarom de rechtbank wél tot een veroordeling is gekomen niet minder interessant.

    • A.H. van Delden Voorzitter Raad Voorde Rechtspraak