Bloedmonsters EK atletiek verdacht

Genève, 29 aug. Bij 23 van de 151 bloedmonsters die werden afgenomen tijdens de EK atletiek in Gotenburg is een te hoge hemoglobinewaarde vastgesteld. De Europese bond EAA heeft dat gisteren bekendgemaakt. Het eiwit hemoglobine is verantwoordelijk voor het transport van zuurstof door het bloed. Hemoglobine geeft, in tegenstelling tot hematocrietmetingen, de juiste hoeveelheid bloedcellen aan. Waar de hematocrietwaarde kan schommelen door het zwellen van cellen, is daar bij het hemoglobinegehalte geen sprake van. Een hoge hemoglobinewaarde zou kunnen wijzen op bloeddoping of gebruik van het eiwithormoon erytropoëtine (epo). Woordvoerster Emily Lewis van de EAA zei in een reactie dat nader onderzoek volgt om vast te stellen of er sprake is van doping.