Asbestschip niet welkom in Turkije

Turkije gaat niet akkoord met het plan van Nederland om het asbestschip Otapan in de buurt van Izmir te slopen. Dat heeft staatssecretaris Van Geel (VROM, CDA) gisteren in Ankara te horen gekregen van zijn Turkse ambtgenoot Pepe. „De besprekingen zijn teleurstellend verlopen”, laat Van Geel weten. „Nederland heeft een aanbod gedaan op grond waarvan het schip op een milieuvriendelijke wijze in Turkije kan worden gesloopt. Maar de Turken hebben dat aanbod genegeerd”, aldus de woordvoerder van Van Geel.

Wat er nu met het schip moet gebeuren is onduidelijk. De chemicaliëntanker lag al sinds 1999 in de Amsterdamse haven, totdat onlangs een exportvergunning werd verleend door Van Geel. Het schip zou in Izmir gesloopt worden. Dat is veel goedkoper dan in Nederland, vooral door de lagere arbeidskosten. In de exportvergunning staat echter dat het schip slechts één ton asbest bevat, terwijl dat in werkelijkheid 54 ton is. Van Geel heeft deze vergissing toegegeven, maar vindt dat de grote hoeveelheid asbest geen beletsel hoeft te zijn voor sloop in Turkije, mits dat verantwoord gebeurt. Greenpeace en een deel van de Tweede Kamer betwijfelen zeer of dit in Izmir mogelijk is. „Ze hebben daar niet eens een droogdok”, zegt Greenpeace-directeur Liesbeth van Tongeren.

Volgens Tweede-Kamerlid Samsom (PvdA) voldoet de werf van het bedrijf Simsekler niet aan de normen die Nederland zichzelf oplegt bij de verwijdering van asbest. Samsom: „Ze varen bij vloed het schip het strand op en beginnen te slopen. Vervolgens loopt het asbest gewoon de zee weer in.”

Milieuorganisaties in Turkije en Nederland vinden dat Nederland nooit een exportvergunning had mogen geven. Zij stellen dat Van Geel „willens en wetens” een schip vol asbest naar Turkije heeft gestuurd. Van Geel zou vanmiddag zijn bevindingen toelichten. De Tweede Kamer houdt op verzoek van de PvdA vermoedelijk morgen een spoeddebat over de kwestie.

Asbestschip: pagina 2