Ahold brengt zichzelf in problemen

Ahold maakt het zichzelf onnodig moeilijk. De weigering van het Nederlandse detailhandelsconcern om met twee hedgefondsen te gaan praten lijkt een pr-overwinning voor de aandeelhouders die hebben opgeroepen het concern op te splitsen. Na maanden van mislukte pogingen om het bestuur ertoe te bewegen met ze in discussie te gaan, zijn de hedge funds Centaurus en Paulson nu begonnen steun te werven onder de overige aandeelhouders.

Ahold denkt misschien dat het probleem van bemoeizuchtige aandeelhouders vanzelf zal verdwijnen als er niet naar ze wordt geluisterd. Maar in feite is het veel waarschijnlijker dat de rebellie daardoor zal worden aangewakkerd. Een dergelijke houding van het bestuur maakt immers een zeer ondemocratische indruk. En over de hele wereld roepen aandeelhouders bedrijven juist steeds nadrukkelijker ter verantwoording. Denk maar aan de manier waarop ze het Nederlandse uitgeversconcern VNU hebben gedwongen een impopulaire fusie af te blazen en zichzelf aan een investeerder te verkopen.

Het zou slimmer zijn geweest als Ahold de twee hedgefondsen, had uitgenodigd, had geluisterd naar wat ze te zeggen hadden en lastige vragen had gesteld. Misschien heeft Ahold wat aan de ideeën van de hedgefondsen, en anders had het bruikbare munitie kunnen vergaren om ze te pareren. Nu lijkt Ahold alleen maar onredelijk. En de hedgefondsen hebben hun toevucht moeten nemen tot Plan B. Als ze steun hebben verworven onder de andere aandeelhouders, zal Ahold misschien alsnog willen praten. Maar dan zal het concern in de verdediging zijn gedrongen. Bovendien kunnen de hedgefondsen, als Ahold bij zijn weigering blijft, een buitengewone aandeelhoudersvergadering bijeenroepen om het bestuur te dwingen hun strategie over te nemen.

Op dit moment hebben de twee hedgefondsen slechts 6,4 procent van Ahold in hun bezit – minder dan de 10 procent die vereist is voor het bijeenroepen van een vergadering. Maar hoe onredelijker Ahold lijkt, des te makkelijker het voor de hedgefondsen zal zijn om de noodzakelijke steun te verzamelen. Ahold moet de hedge funds uitnodigen voor een gesprek, voordat het te laat is.

Una Galani en Hugo Dixon

Voor meer commentaar uit Londen: www.breakingviews.com.Vertaling Menno Grootveld

    • Una Galani
    • Hugo Dixon